Thông Báo Từ Đội Ngũ Sáng Lập

Thông báo! Chúng tôi đang kết nối các doanh nhân có tâm thiện lành để cùng chúng tôi hình thành đội ngũ tình nguyện cho đi. Mục tiêu mong muốn xây dựng cộng đồng doanh nhân có tâm thiện lành lên đến 1 triệu người ở Việt Nam hoặc toàn thế giới.

Hãy kết nối những con người có tâm thiện lành đến với chúng tôi vào nhóm Zalo “Gieo Hạt Thiện Tâm” theo link sau:
https://zalo.me/g/acvtkg265

Anh dai dien Gieo Hat Thien Tam

Và mong muốn tất cả các doanh nhân trên thế giới đều có tâm thiện lành để luôn làm những điều tốt cho khách hàng và cho mọi người xung quanh.