Có những giây phút thoáng qua khiến bạn nhớ da diết cả đời!
Giây phút Tổng kết khoá Huấn luyện Setup Chuỗi Golden Bees Camp của chúng tôi cũng vậy.
Sau 3 ngày học tập liên tục, các học viên lĩnh hội được nhiều kiến thức giá trị. Và cũng đến lúc anh chị em phải tạm chia tay nhau để trở về với gia đình và doanh nghiệp của mình.
Khoá học Setup chuỗi offline lần này thành công rực rỡ.
Huệ Nguyễn và cộng sự chân thành cảm ơn:
– Công ty TNHH Setup và Quản Trị Vận Hành Chuỗi Golden Bees
– BTC chương trình huấn luyện Setup chuỗi Golden Bees Camp
– Toàn thể anh chị em học viên đã tham dự khoá học( có những anh chị trở về từ Pháp, Úc, Thuỵ Sĩ, Hàn quốc)
– Anh chị em nước ngoài học qua zoom
– Đội support, thiết kế, media
– Toàn thể nhân viên Paragon Resort
– Đại diện cộng đồng doanh nhân BNI Chapter Felix, BNI Chapter Pandora
Và những anh chị
Đã tham gia, giúp đỡ và hỗ trợ chương trình Setup chuỗi Offline diễn ra thành công ngoài mong đợi!
I love you
From Huệ Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *